محل برگزاری

لوکیشن و ساعت دقیق برگزاری در شهرهای تهران، اصفهان و شیراز به اطلاع ثبت نام کنندگان گرامی خواهد رسید.