مراکز آموزشی معتبر

سیستم آموزشی این کشور برای تحصیل در موسسات آموزش عالی کانادا، یکی از معتبرترین و قوی ترین نظام های علمی دنیا به شمار می‌ رود. سطوح مختلف آموزشی موسسات آموزش عالی کانادا با تبعیت از استاندارهای جهانی به یکی از مجهزترین سیستم های آموزشی در بین کشور های پیشرفته تبدیل شده است و سالیانه بودجه زیادی جهت رشد و پیشرفت سطح علمی و بهره وری دانشجویان جهت دست یابی به این مهم اختصاص می یابد.

سطوح مختلف آموزشی در هر استان تحت قوانین ایالتی یا استانی اداره می‌شود اما به طور کلی همه‌ آنها زیر نظر قوانین دولت فدرال کنترل و مدیریت می‌ شوند که با توجه به نظارت های عمومی دولت فدرال به صورت واحد و مستحکم اداره می شود. نظام آموزشی کانادا مانند بسیاری از کشور های جهان دارای مراکز آموزشی همگانی و خصوصی است. تحصیلات ابتدایی تا مقطع پیش دانشگاهی (K12) برای آن دسته از افرادی که در کشور کانادا اقامت قانونی داشته باشند، به صورت رایگان فراهم شده است. فراگیری و اخذ تحصیلات تکمیلی نیز با هزینه ای پایین تر به نسبت کشورهای توسعه یافته در دسترس دانشجویان قرار گرفته است.