فرم ارزیابی

متقاضی گرامی از اطلاعاتی که در این فرم وارد می کنید به منظور ارزیابی رایگان وضعیت شما برای اخذ پذیرش و ویزای تحصیلی کانادا استفاده خواهد شد. لطفا به تمام سوالات به صورت کامل و دقیق پاسخ دهید. ارزیابی اولیه فرم شما به صورت رایگان صورت می گیرد و نظر اولیه کارشناسان در مورد ارزیابی شرایط شما از طریق تماس تلفنی طی 48 ساعت به شما اعلام می گردد. اگر شرایط شما جهت اقدام مساعد باشد، وقت مشاوره حضوری یا غیرحضوری برای شما تعیین می گردد.